Institut de Palamós - Cicles formatius

Impresos de funcionament

MATMatrícula
1T,2T,3TPrimer, segon i tercer trimestre
ICInici de curs
DCDurant el curs
MISModel email
Per a què serveix?Qui l'ha d'emplenar?LliuramentCustòdiaObservacions
APD_MAT01.pdfPetició horari especial FCT APD AlumneSecretariaCap d'estudis / SecretariaAccés normativa
CAI_IC01.pdfAutorització per desplaçar-se de l'institut a l'Hospital de Palamós. AlumneTutorTutorAccés normativa
CAI_MAT01.pdfPetició horari especial FCT CAI AlumneSecretariaCap d'estudis / SecretariaAccés normativa
CF_1T01.pdfSol·licitud convalidació AlumneSecretariaCap d'estudis / SecretariaAccés normativa
CF_1T02.pdfSol·licitud convalidació singular AlumneSecretariaCap d'estudis / SecretariaAccés normativa
CF_1T03.pdfSol·licitud anul·lació parcial matrícula. AlumneTutorCap d'estudisAccés normativa
CF_1T04.pdfActa d'elecció de delegats TutorCap d'estudisCap d'estudisAccés normativa
CF_DC01.pdfAvís absència justificada AlumneTutorTutorAccés normativa
CF_DC02.pdfAutorització excursions menors edat AlumneTutorTutorAccés normativa
CF_DC03.pdfCessió de dades als pares (alumnes majors d'edat) AlumneTutorTutor i cap d'estudisAccés normativa
CF_DC04.pdfFormalització baixa cicle formatiu (menor d'edat) AlumneSecretariaSecretariaAccés normativa
CF_DC05.pdfSol·licitud exempció FCT AlumneSecretariaCoordinador ciclesAccés normativa
CF_DC06.pdfFormalització baixa cicle formatiu (major d'edat) AlumneSecretariaSecretariaAccés normativa
CF_DC07.pdfAutorització menors vaga estudiants AlumneTutorTutorAccés normativa
CF_IC01.pdfCarta de compromís educatiu (excepte FIP i DAM) AlumneTutorTutorAccés normativa
CF_IC02.pdfDrets imatge i autorització sortida rodalies AlumneTutorTutorAccés normativa
CF_IC03.pdfAutorització (majors i menors d'edat) sortida/arribada fora de l'horari habitual per problemes amb el transport AlumneTutorCap d'estudisAccés normativa
CF_IC04.pdfDades alumnes FCT AlumneTutor FCTTutor FCTAccés normativa
DAM_MAT01.pdfCarta de compromís educatiu DAM AlumneSecretariaCap d'estudisAccés normativa
FIP_MAT01.pdfCarta de compromís educatiu FIP AlumneSecretariaCap d'estudisAccés normativa