Resolució de la selecció d’alumnat per als programes de mobilitat

L'Institut de Palamós fa pública la resolució de la selecció d’alumnat que participarà a la convocatòria de mobilitat 2019-2020

La valoració de les sol·licituds ha estat realitzada per la comissió de mobilitat, els equips docents corresponents a cada cicle i el departament de llengües estrangeres, on han intervingut més de 20 professors.

Les llistes següents mostren els aspirants ordenats per ordre de puntuació de major a menor, per tal de cobrir les beques disponibles. En cas que algun aspirant seleccionat renunciï, es seleccionarà el següent de la llista.

Aspirants de grau superior:

DNI Puntuació
41628312Z 8,748
41601668G 8,438
41528630Z 6,474

Aspirants de grau mig:

DNI Puntuació
49184487E 9,245
42297775Q 8,902
X5293377L 8,617
41534019K 8,599
41603969M 7,981
77924291S 7,886
41533519G 7,543
41600561R 7,035
C188881 6,514
Creative Commons
Reconeixement-No comercial
Avís legal
Contingut, ús i protecció de les dades
© 2014 - Institut de Palamós