1985

Creació de l'Institut de Palamós com a Extensió de Batxillerat

DIRECTOR
Jordi Sistach i Roura

1990

El centre passa d'Extensió de Batxillerat a Institut d'Ensenyament Secundari

DIRECTOR
Agustí Ramon i Pijaume

1993

S'acaba l'edifici destinat a tallers. Inici de la Formació Professional.

DIRECTOR
Carles Medir i Huerta

1998

Inici de la Unitat d'Escolarització Externa (UEE) al Centre Cívic.

Comença el nou Batxillerat.

2000

Inici del Cicle Formatiu de Cures Auxiliars d'Infermeria.

Inici de l'Aula d'Incorporació Tardana (IT), més tard Aula d'Acollida (AA).

DIRECTOR
Jordi Mas i Juli

2002

Es crea la UAC de 3r d'ESO.

S'aprova el Projecte Educatiu de Centre (PEC).

HISTÒRIA
(1985 - 2010)
Tríptic informatiu

 


L’Institut de Palamós té una llarga trajectòria que s'inicià el 1985 amb 75 alumnes, 5 professors i unes instal·lacions provisionals. L'edifici actual es va inagurar l'any 1991 i d'ençà fins avui.

Des del curs 1985-86 Palamós ja disposava d'un centre públic per a estudiar batxillerat, però quedava una assignatura pendent: els estudis de formació professional que es va assolir el curs 1993-94 amb estudis de formació professional clàssica per a les especialitats d'Administratiu i electrònica. Actualment l'institut ofereix tres cicles formatius de grau mitjà: Atenció a persones en situació de dependència, Cures auxiliars d'infermeria i Sistemes Microinformàtics i Xarxes.

L’objectiu del nostre centre és formar els nostres alumnes en coneixements, competències, valors ètics i ciutadans des d’una educació integral que els permeti ser persones lliures, respectuoses, independents, treballadores, crítiques i actives en una societat laica, democràtica i plural.

La tutoria, l’atenció individualitzada i la comunicació entre la família i l’institut són la base de les relacions humanes per poder assolir els objectius. 

Actualment, el centre desenvolupa un Pla d’Autonomia immers en el Projecte per  la Millora de la  Qualitat  dels  centres  educatius impulsat  pel Departament d’Educació.

El nostre institut és l’únic centre educatiu públic de Palamós que imparteix educació secundària obligatòria, batxillerat i cicles formatius de formació professional. 

Es troba situat a la vila de PALAMÓS (comarca del Baix Empordà). Les característiques sòcio-econòmiques i culturals de l’entorn dels estudiants de l’institut són molt diverses. El fet de ser l’únic centre públic de secundària a Palamós fa que hi hagi alumnat d’un entorn territorial i cultural molt ampli, la qual cosa ens aporta una major heterogeneïtat i riquesa cultural.

2006

Es posa en marxa el projecte singular per fer pràctiques en empreses.

S'aprova Projecte d'Autonomia de Centre (PAC).

Creació de la Associació Esportiva Escolar (AEE).

DIRECTORA
Lluïsa Teixidor i Marimon

2007

Inici del Cicle Formatiu d'Atenció Sociosanitària.

DIRECTORA
Lluïsa Teixidor i Marimon

2008

Inici de la Unitat de Suport a l'Educació Especial (USEE).

DIRECTORA
Lluïsa Teixidor i Marimon

2009

Inici del Cicle Formatiu de Sistemes Microinformàtics i Xarxes.

DIRECTORA
Lluïsa Teixidor i Marimon

2016

Inici del Cicle Formatiu de Farmàcia i parafarmàcia (FP DUAL).

DIRECTORA
Lluïsa Teixidor i Marimon

2016

Primer Cicle de grau superior, Desenvolupament d'aplicacions multiplataforma (FP DUAL).

DIRECTORA
Lluïsa Teixidor i Marimon

Creative Commons
Reconeixement-No comercial
Avís legal
Contingut, ús i protecció de les dades
© 2014 - Institut de Palamós