Institut

de

Palamós

loader

Agenda

No events found

Normativa d'ús dels portàtils

Article 190 de les NOFC.- De l’ús dels portàtils pels alumnes.
Per al bon funcionament dels portàtils al centre, cal seguir les normes relacionades tot seguit. Qualsevol incompliment de les normes serà tractada com una falta a la convivència al Centre, es recollirà l'ordinador de l'alumne durant, com a mínim un cap de setmana a Cap d'Estudis i hauran de ser un dels pares o tutors legals qui reculli l'ordinador.

 • L'ordinador és una eina de treball. Està sota la responsabilitat de l'alumne i ha de tenir cura de tenir-lo sempre disponible per fer les tasques. Per això haurà de tenir especial cura i evitar els riscos de caigudes i trencaments.
 • Es pot decidir restaurar la configuració de fàbrica en cas que es tingui instal·lat programari o configuracions no recomanats.
 • En cas que l'ordinador no funcioni correctament també caldrà restaurar la configuració de fàbrica.
 • L'ordinador i el carregador han d'estar degudament identificats amb etiquetes, amb el nom de l'alumne.
 • L'ordinador s'ha de portar amb una funda protectora.
 • L'ordinador ha d'arribar al centre amb la bateria carregada.
 • Cal portar el carregador al centre.
 • A l'hora del pati l'ordinador ha de romandre recollit dintre de la motxilla a l'aula i aquesta ha de quedar tancada.
 • L'ordinador només es podrà fer servir quan i com digui el professor i només per realitzar les tasques que aquest encomana.
 • Està prohibit fer servir l'ordinador al centre per qualsevol activitat que no sigui docent com escoltar música, fer fotos, visualitzar fotos o vídeos, estar connectat a xarxes socials, baixar-se contingut, xatejar i/o navegar per portals d'internet diferents als que digui el professor.
 • Quan no es faci activitat a les aules, el professor tancarà l'aula amb clau i vetllarà que les finestres estiguin tancades. Quan l'alumne marxi de classe ha de deixar l'ordinador degudament recollit a dintre de la motxilla. És responsabilitat dels alumnes tancar les finestres quan no quedi ningú a l'aula i recordar al professor que ha de tancar la porta amb clau.
 • Quan hi hagi un canvi de classe o quan es marxi del centre, l'ordinador s'ha de portar apagat i recollit a dintre de la motxilla.
 • Serà tipificada com a conducta greument perjudicial per a la convivència en el centre l'ús de les xarxes del centre per cometre delictes com la descarrega il·legal de contingut amb drets d'autor o per cometre qualsevol altre acte que pugui ser tipificat com a delictiu. L'institut es reserva el dret de denunciar aquests actes a l'autoritat competent i facilitarà tota la informació que aquesta demani per la identificació dels autors d'aquests actes. L'ús de programes d'ocultació de la identitat o per navegar de forma anònima per la xarxa serà considerada indici de comportaments delictius.
Creative Commons
Reconeixement-No comercial
Avís legal
Contingut, ús i protecció de les dades
© 2014 - Institut de Palamós